ดำเนินการจอง

Toukaisou will be closed for maintenance from 2023/12/04 to 2023/12/18.
During that period, communication by phone and email will not be possible.
Emails will be answered from 2023/12/18 onwards.
Thank you for your understanding.
Asakusa Ryokan Toukaisou

ก่อนดำเนินการจองโปรดอ่านอย่างระมัดระวัง FAQ:

• ราคานี้รวมภาษีแล้ว
• ส่วนต้อนรับเปิดเวลา 8.00-23.00 น.
• เวลาเช็คอินเริ่มตั้งแต่ 15.00 น. ถึง 22.00 น. และเวลาเช็คเอาท์ต้องไม่เกินช่วงเช้า 10.00 น.

Toukaisou will be closed for maintenance from 2024/10/15 to 2024/10/31.

During that period we won’t be able answer the phone or emails.

Emails will be answered from 2024/10/31, when we reopen.

Thank you for your understanding.

Asakusa Ryokan Toukaisou

แบบฟอร์มการจอง

สามารถยกเลิกการจองที่พักได้หรือไม่?

“ท่านสามารถยกเลิกการจองที่พักโดยส่ง e-mail หรือโทรติดต่อเราล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 3 วัน หากแจ้ง
ล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันทางเราจะมีการขอคิดค่าธรรมเนียม”

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจอง
หากแจ้ง 2 วันก่อนเข้าพัก – คิดค่าธรรมเนียมเท่ากับ 1 วันที่เข้าพัก
หากแจ้ง 1 วันก่อนเข้าพัก – คิดค่าธรรมเนียมเท่ากับ 2 วันที่เข้าพัก
หากไม่ดำเนินการแจ้งคิดค่าธรรมเนียมเท่ากับจำนวนวันที่เข้าพักทั้งหมด
เรามีนโยบายสำหรับการพักระยะยาวและเป็นกรุ๊ป โปรดติดต่อทางเราในการชี้แจงรายละเอียด